ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

Μελέτες & Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωτεχνικές

Υπηρεσίες Συμβούλου σε Γεωλογικά - Γεωτεχνικά Θέματα, Παρακολούθηση Κατασκευής Ειδικών Έργων

Συμβουλές Ποιοτικού Ελέγχου και Εργαστηριακές Δοκιμές

Εργαστήριο Lithologic CL

Το εργαστήριο ιδρύθηκε με έδρα τις Αλυκές Βόλου στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, στη διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 38500.

Πρόκειται για νέα επιχείρηση την οποία με ιδιαίτερο κόπο και θυσίες προσπαθούμε να δημιουργήσουμε με εφόδιο τις γνώσεις μας, αλλά και την εμπειρία στις εργαστηριακές δοκιμές και τον ποιοτικό έλεγχο τεχνικών έργων από το 1999.

Με την απόφαση 822 / 31-1-2019 της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατοχυρώθηκε η χρήση του σήματος “LithoLogic CL” με το λογότυπο:

Image
Περισσότερα

Ο όρος LithoLogic ή Λιθο-Λογικό συνδέει τον γεωλογικό όρο Λιθολογικό, δηλαδή τον τρόπο και τις συνθήκες σχηματισμού των πετρωμάτων και κατά συνέπεια των υλικών κατασκευής των έργων, με τις λέξεις προέλευσης του όρου: Λίθος και Λογική. Ο Λίθος είναι το θεμέλιο στοιχείο κάθε κατασκευής και η Λογική συνδέει το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου με την ποιότητα κατασκευής.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι:

Α) Η πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών Γεωτεχνικής Μηχανικής, Οδών και Οδοστρωμάτων, Ποιότητας αδρανών υλικών και Σκυροδέματος.

Β) Η πραγματοποίηση επί τόπου δοκιμών στη φάση κατασκευής έργων οδοποιίας, φραγμάτων, σηράγγων και πάσης φύσεως τεχνικών έργων για τον έλεγχο της ποιότητας κατασκευής του έργου, βάση των Ελληνικών και Διεθνών προδιαγραφών.

Γ) Ο ποιοτικός έλεγχος αδρανών υλικών λατομείου.

Δ) Η εκπόνηση μελετών και επίβλεψη πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων.

Ε) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών Τεχνικοοικονομικής φύσης.

Για την ενίσχυση της προσπάθειας και επίτευξης των σκοπών λειτουργίας του εργαστηρίου αγοράστηκε εξοπλισμός σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των ελληνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η επέκταση των δυνατοτήτων του εργαστηρίου σε επιπλέον δοκιμές Γεωτεχνικής Μηχανικής, Οδών και Οδοστρωμάτων και Σκυροδέματος και μελλοντικά σε δοκιμές ποιοτικού ελέγχου Ασφαλτικών.

Image

Εργαστήριο Lithologic CL

Το εργαστήριο ιδρύθηκε με έδρα τις Αλυκές Βόλου στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, στη διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 38500.

Πρόκειται για νέα επιχείρηση την οποία με ιδιαίτερο κόπο και θυσίες προσπαθούμε να δημιουργήσουμε με εφόδιο τις γνώσεις μας, αλλά και την εμπειρία στις εργαστηριακές δοκιμές και τον ποιοτικό έλεγχο τεχνικών έργων από το 1999.

Με την απόφαση 822 / 31-1-2019 της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατοχυρώθηκε η χρήση του σήματος “LithoLogic CL” με το λογότυπο:

Image
Περισσότερα

Ο όρος LithoLogic ή Λιθο-Λογικό συνδέει τον γεωλογικό όρο Λιθολογικό, δηλαδή τον τρόπο και τις συνθήκες σχηματισμού των πετρωμάτων και κατά συνέπεια των υλικών κατασκευής των έργων, με τις λέξεις προέλευσης του όρου: Λίθος και Λογική. Ο Λίθος είναι το θεμέλιο στοιχείο κάθε κατασκευής και η Λογική συνδέει το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου με την ποιότητα κατασκευής.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι:

Α) Η πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών Γεωτεχνικής Μηχανικής, Οδών και Οδοστρωμάτων, Ποιότητας αδρανών υλικών και Σκυροδέματος.

Β) Η πραγματοποίηση επί τόπου δοκιμών στη φάση κατασκευής έργων οδοποιίας, φραγμάτων, σηράγγων και πάσης φύσεως τεχνικών έργων για τον έλεγχο της ποιότητας κατασκευής του έργου, βάση των Ελληνικών και Διεθνών προδιαγραφών.

Γ) Ο ποιοτικός έλεγχος αδρανών υλικών λατομείου.

Δ) Η εκπόνηση μελετών και επίβλεψη πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων.

Ε) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών Τεχνικοοικονομικής φύσης.

Για την ενίσχυση της προσπάθειας και επίτευξης των σκοπών λειτουργίας του εργαστηρίου αγοράστηκε εξοπλισμός σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των ελληνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η επέκταση των δυνατοτήτων του εργαστηρίου σε επιπλέον δοκιμές Γεωτεχνικής Μηχανικής, Οδών και Οδοστρωμάτων και Σκυροδέματος και μελλοντικά σε δοκιμές ποιοτικού ελέγχου Ασφαλτικών.

Image

info@lithologic.gr

2421 31 2332 - 6972 927 195

Σταθερό

2421 31 2332

Κινητό

6972 927 195

info@lithologic.gr