ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το εργαστήριο μας LithoLogic CL ειδικεύεται στον Ποιοτικό Έλεγχο Τεχνικών Έργων

Ο Ποιοτικός Έλεγχος ενός Τεχνικού έργου βασίζεται τις Προδιαγραφές του Έργου, στις Απαιτήσεις του Πελάτη, στην Ισχύουσα Νομοθεσία και στην Εφαρμογή των Προτύπων και Κανονισμών.

Αναλαμβάνουμε:

 • Τη Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)
 • Την Τήρηση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)
 • Την Επιτόπου Παρουσία Υπεύθυνου Ποιότητας Έργου
 • Την Ανάπτυξη Μεθοδολογιών - Προγραμμάτων Δοκιμών
 • Την Εκτέλεση Εργαστηριακών και Επιτόπου Δοκιμών
 • Τη Στατιστική Επεξεργασία των Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων
 • Τη Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων Ποιοτικού Ελέγχου
 • Την Εγκατάσταση και Λειτουργία Εργοταξιακών Εργαστηρίων

Το εργαστήριο μας LithoLogic CL ειδικεύεται στον Ποιοτικό Έλεγχο Τεχνικών Έργων

Ο Ποιοτικός Έλεγχος ενός Τεχνικού έργου βασίζεται τις Προδιαγραφές του Έργου, στις Απαιτήσεις του Πελάτη, στην Ισχύουσα Νομοθεσία και στην Εφαρμογή των Προτύπων και Κανονισμών.

Αναλαμβάνουμε:

 • Τη Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)
 • Την Τήρηση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)
 • Την Επιτόπου Παρουσία Υπεύθυνου Ποιότητας Έργου
 • Την Ανάπτυξη Μεθοδολογιών - Προγραμμάτων Δοκιμών
 • Την Εκτέλεση Εργαστηριακών και Επιτόπου Δοκιμών
 • Τη Στατιστική Επεξεργασία των Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων
 • Τη Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων Ποιοτικού Ελέγχου
 • Την Εγκατάσταση και Λειτουργία Εργοταξιακών Εργαστηρίων

ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η πολυετής εμπειρία του επιστημονικού μας προσωπικού εγγυάται την ποιότητα και την πληρότητα των έργων που αναλαμβάνουμε από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης μέχρι και την τελική ολοκλήρωση του έργου. Το προσωπικό μας παρέχει συμβουλές και επιστημονική υποστήριξη κάθε στιγμή, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση σας, με πλήρη γνώση μεθόδων και κανονισμών και απόλυτη αξιοπιστία.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η πολυετής εμπειρία του επιστημονικού μας προσωπικού εγγυάται την ποιότητα και την πληρότητα των έργων που αναλαμβάνουμε από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης μέχρι και την τελική ολοκλήρωση του έργου. Το προσωπικό μας παρέχει συμβουλές και επιστημονική υποστήριξη κάθε στιγμή, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση σας, με πλήρη γνώση μεθόδων και κανονισμών και απόλυτη αξιοπιστία.

info@lithologic.gr

2421 31 2332 - 6972 927 195

Σταθερό

2421 31 2332

Κινητό

6972 927 195

info@lithologic.gr