ΤΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΛΟΓΟΣ
Υπεύθυνος παρακολούθησης τεχνικών έργων, Προϊστάμενος του εργαστηρίου.
Από το 1999 στον Ποιοτικό Έλεγχο Τεχνικών Έργων: Π.Α.Θ.Ε., Ανασύσταση Λίμνης Κάρλας, σε έργα οδοποιίας, φράγματα, γέφυρες, κτιριακά, ειδικές κατασκευές κ.λ.π..

Εργαστηριακός υπεύθυνος εργοταξιακών εργαστηρίων και προϊστάμενος στο εργαστήριο ΓΕΩΕΔΡΑΣΗ από το 2006 έως το 2018.
ΜΠΕΚΟΥ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΕΚΟΥ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Υπεύθυνη Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας.
Δεκαετή επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία με εξειδίκευση στην μοντελοποίηση και σχεδιασμό υδραυλικών δικτύων παροχής νερού, αποχετεύσεως, και όμβριων.

Με κύρια ασχολία την υποστήριξη πελατών σε θέματα μοντελοποίησης και διαχείρισης υδάτινων πόρων (City of Austin, City of Houston City of Cleveland, κ.α.).

Εκτενή εμπειρία στην ολοκλήρωση χωροταξικών δεδομένων σε προγράμματα GIS, την τεχνική τους υποστήριξη, καθώς και σε διαχείριση συστημάτων ποιότητας.
Ακόμη στη λειτουργία του εργαστηρίου συμμετέχουν άτομα σαν βοηθητικό προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες, επιστημονικοί συνεργάτες με εμπειρία στον ποιοτικό έλεγχο και μόνιμοι συνεργάτες σε θέματα που δεν έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε, όπως στον τομέα των ασφαλτικών.

Στις προθέσεις και τους στόχους μας είναι η πρόσληψη προσωπικού ειδικής εμπειρίας μελλοντικά, συγχρόνως με την επέκταση των δυνατοτήτων του εργαστηρίου.

info@lithologic.gr

2421 31 2332 - 6972 927 195

Σταθερό

2421 31 2332

Κινητό

6972 927 195

info@lithologic.gr