ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Με έδρα το Βόλο Μαγνησίας, η μελετητική ομάδα του LithoLogic CL αναλαμβάνει την περαίωση Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών.

Όλες οι εργασίες μας παρέχονται σε πολύ προσιτές τιμές και με επιστημονική υπευθυνότητα.

Αναλαμβάνουμε ή συμμετέχουμε σε μελετητικές ομάδες σχετικά με περιβαλλοντικές μελέτες

Οι μελέτες αυτές, σύμφωνα με το στάδιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά το οποίο εκπονούνται, αντιστοιχούν σε:

  • Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ)
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
  • Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ)

Με έδρα το Βόλο Μαγνησίας, η μελετητική ομάδα του LithoLogic CL αναλαμβάνει την περαίωση Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών.

Όλες οι εργασίες μας παρέχονται σε πολύ προσιτές τιμές και με επιστημονική υπευθυνότητα.

Αναλαμβάνουμε ή συμμετέχουμε σε μελετητικές ομάδες σχετικά με περιβαλλοντικές μελέτες

Οι μελέτες αυτές, σύμφωνα με το στάδιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά το οποίο εκπονούνται, αντιστοιχούν σε:

  • Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ)
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
  • Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ)

info@lithologic.gr

2421 31 2332 - 6972 927 195

Σταθερό

2421 31 2332

Κινητό

6972 927 195

info@lithologic.gr