ΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Απόφαση Άδειας Λειτουργίας του Lithologic CL

Το εργαστήριο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Άδεια Λειτουργίας (Αριθμός Πρωτοκόλλου ΔΚΕΔΕ/6043/5-11-2019) ΑΔΑ: 6ΞΩΧ465ΧΘΞ-ΦΚΧ

Δείτε την απόφαση άδειας πατώντας το παρακάτω κουμπί:

Απόφαση Άδειας Λειτουργίας του Lithologic CL

Το εργαστήριο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Άδεια Λειτουργίας (Αριθμός Πρωτοκόλλου ΔΚΕΔΕ/6043/5-11-2019) ΑΔΑ: 6ΞΩΧ465ΧΘΞ-ΦΚΧ

Δείτε την απόφαση άδειας πατώντας το παρακάτω κουμπί:

info@lithologic.gr

2421 31 2332 - 6972 927 195

Σταθερό

2421 31 2332

Κινητό

6972 927 195

info@lithologic.gr