Επιθεώρηση Εργαστηρίου

Το διήμερο 2 και 3 Απριλίου 2019 το εργαστήριο, στα πλαίσια έκδοσης της πρώτης άδειας λειτουργίας και εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών, επιθεωρήθηκε από τριμελή επιτροπή του Τμήματος Εποπτείας Εργαστηρίων της Δ/σης Κ.Ε.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.. Η επιτροπή καλύπτει και τους τρεις τομείς Α: Γεωτεχνικής Μηχανικής, Β: Υλικών Οδών & Οδοστρωμάτων και Γ: Τσιμέντου , Σκυροδέματος και Τεχνικών Υλικών για τους οποίους έχουμε αιτηθεί να εκτελούμε εργαστηριακές δοκιμές.

Με βάση τα συμπεράσματα της επιθεώρησης το εργαστήριο είναι σύμφωνο με το πρότυπο λειτουργίας και η έκδοση της άδειας θα εκδοθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.