Λάρισα, Διεθνές Συνέδριο για τον Πηνειό

Στις 2 και 3 ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 2018 συμμετείχα στο Διεθνές Συνέδριο

“ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ”

Το συνέδριο κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του Πηνειού Ποταμού και της λεκάνης της Θεσσαλίας. Από το σύνολο των παρουσιάσεων έγινε σαφές ότι ο ρόλος του νερού διαπερνά το σύνολο των ιστορικών και σημερινών δραστηριοτήτων του ανθρώπου στην λεκάνη απορροής του Πηνειού Ποταμού.

Τα πάντα σχετικά με το συνέδριο υπάρχουν στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: https://pedthessalias4pinios.gr/el/