Ο Χρόνος στη Γεωλογία

Η Γη δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια έτη από συγκέντρωση υλικού από το ηλιακό νεφέλωμα, από το οποίο σχηματίσθηκε το ηλιακό σύστημα με τον Ήλιο και όλους τους πλανήτες.

Οι πρώτες μορφές ζωής εμφανίσθηκαν μεταξύ 3,8 και 3,5 δισεκατομμυρίων ετών πριν από σήμερα.

Ζωή ικανή να φωτοσυνθέτει πρωτοεμφανίσθηκε πριν από περίπου 2 δισεκατομμύρια έτη, οπότε και άρχισε να εμπλουτίζει την ατμόσφαιρα με οξυγόνο.

Η ζωή παρέμεινε κυρίως μικροσκοπική μέχρι πριν από περίπου 580 εκατομμύρια έτη, όταν αναπτύχθηκαν σύνθετοι πολυκύτταροι οργανισμοί.

Από τότε, έχουν εμφανιστεί στη γη 30 τρισεκατομμύρια είδη ζωής.

Στη διάρκεια της ζωής της Γης έλαβαν χώρα πέντε μεγάλες μαζικές εξαφανίσεις (παρατίθενται με τη σειρά που συνέβησαν):

- στο τέλος του Ορδοβικίου, πριν από 450 με 440 εκατομμύρια χρόνια, υπολογίζεται πως εξαλείφθηκε το 50% των ειδών

- στο τέλος του Δεβονίου 375 με 360 ε.χ.π., εξαλείφθηκε πάλι περίπου το 50% των ειδών

- πριν από 251 ε.χ. στο τέλος του Περμίου. Η μεγαλύτερη μαζική εξαφάνιση. Εξαλείφθηκε το 95% των υδρόβιων και το 70% των χερσαίων ειδών.

- στο τέλος του Τριαδικού 205 ε.χ.π., εξαλείφθηκε το 50% των ειδών και

- στο τέλος του Κρητιδικού πριν από 65 ε.χ. εξαλείφθηκε το 70% όλων των ειδών, μαζί και οι δεινόσαυροι.

 

Πίνακας Γεωλογικού Χρόνου

Γεωλογικό Ρολόι Περιόδων και Γεγονότων