Πανελλήνιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή

Στις 9 και 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 στην Καρδίτσα συμμετείχα στο 1o Πανελλήνιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή, με την ξεχωριστή συμμετοχή του καθηγητή Χρήστου Ζερεφού.

Μιλώντας ο διακεκριμένος Ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, Καθηγητής Φυσικής της Ατμοσφαίρας, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών ανέπτυξε τους συσχετισμούς πληθυσμού και οικονομίας με την κλιματική αλλαγή. Αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις του φαινομένου στη στάθμη της θάλασσας, την αλιεία, τη γεωργία, τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα, ακόμη και τον τουρισμό και την υγεία.

Τα πάντα σχετικά με το συνέδριο υπάρχουν στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:: http://www.pedthessalias4clima.gr/index.php/en/