Έκδοση Απόφασης Κατοχύρωσης Σήματος Εργαστηρίου

Με την απόφαση 822 / 31-1-2019 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατοχυρώνεται το εμπορικό σήμα του εργαστηρίου μας LithoLogic CL με ημερομηνία κατάθεσης 8-8-2018.

Διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα / υπηρεσίες ταξινομημένα κατά κλάση:

Κλάση 42: Γεωφυσικές μελέτες· Γεωλογικές μελέτες· Τεχνικές μελέτες· Διεξαγωγή επιστημονικών μελετών· Δοκιμές υλικών· Υλικών δοκιμασία· Δοκιμή πρώτων υλών· Ποιοτικός έλεγχος αποπερατωμένων κατασκευών

Λάρισα, Διεθνές Συνέδριο για τον Πηνειό

Στις 2 και 3 ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 2018 συμμετείχα στο Διεθνές Συνέδριο

“ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ”

Το συνέδριο κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του Πηνειού Ποταμού και της λεκάνης της Θεσσαλίας. Από το σύνολο των παρουσιάσεων έγινε σαφές ότι ο ρόλος του νερού διαπερνά το σύνολο των ιστορικών και σημερινών δραστηριοτήτων του ανθρώπου στην λεκάνη απορροής του Πηνειού Ποταμού.

Τα πάντα σχετικά με το συνέδριο υπάρχουν στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: https://pedthessalias4pinios.gr/el/

Πανελλήνιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή

Στις 9 και 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 στην Καρδίτσα συμμετείχα στο 1o Πανελλήνιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή, με την ξεχωριστή συμμετοχή του καθηγητή Χρήστου Ζερεφού.

Μιλώντας ο διακεκριμένος Ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, Καθηγητής Φυσικής της Ατμοσφαίρας, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών ανέπτυξε τους συσχετισμούς πληθυσμού και οικονομίας με την κλιματική αλλαγή. Αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις του φαινομένου στη στάθμη της θάλασσας, την αλιεία, τη γεωργία, τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα, ακόμη και τον τουρισμό και την υγεία.

Τα πάντα σχετικά με το συνέδριο υπάρχουν στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:: http://www.pedthessalias4clima.gr/index.php/en/

Ο Χρόνος στη Γεωλογία

Η Γη δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια έτη από συγκέντρωση υλικού από το ηλιακό νεφέλωμα, από το οποίο σχηματίσθηκε το ηλιακό σύστημα με τον Ήλιο και όλους τους πλανήτες.

Οι πρώτες μορφές ζωής εμφανίσθηκαν μεταξύ 3,8 και 3,5 δισεκατομμυρίων ετών πριν από σήμερα.

Ζωή ικανή να φωτοσυνθέτει πρωτοεμφανίσθηκε πριν από περίπου 2 δισεκατομμύρια έτη, οπότε και άρχισε να εμπλουτίζει την ατμόσφαιρα με οξυγόνο.

Η ζωή παρέμεινε κυρίως μικροσκοπική μέχρι πριν από περίπου 580 εκατομμύρια έτη, όταν αναπτύχθηκαν σύνθετοι πολυκύτταροι οργανισμοί.

Από τότε, έχουν εμφανιστεί στη γη 30 τρισεκατομμύρια είδη ζωής.

Στη διάρκεια της ζωής της Γης έλαβαν χώρα πέντε μεγάλες μαζικές εξαφανίσεις (παρατίθενται με τη σειρά που συνέβησαν):

- στο τέλος του Ορδοβικίου, πριν από 450 με 440 εκατομμύρια χρόνια, υπολογίζεται πως εξαλείφθηκε το 50% των ειδών

- στο τέλος του Δεβονίου 375 με 360 ε.χ.π., εξαλείφθηκε πάλι περίπου το 50% των ειδών

- πριν από 251 ε.χ. στο τέλος του Περμίου. Η μεγαλύτερη μαζική εξαφάνιση. Εξαλείφθηκε το 95% των υδρόβιων και το 70% των χερσαίων ειδών.

- στο τέλος του Τριαδικού 205 ε.χ.π., εξαλείφθηκε το 50% των ειδών και

- στο τέλος του Κρητιδικού πριν από 65 ε.χ. εξαλείφθηκε το 70% όλων των ειδών, μαζί και οι δεινόσαυροι.

 

Πίνακας Γεωλογικού Χρόνου

Γεωλογικό Ρολόι Περιόδων και Γεγονότων