ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η συντήρηση του εξοπλισμού γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας και καταλληλότητας για την εκτέλεση δοκιμών σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή πρότυπα.

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η διασφάλιση της ποιότητας των εργαστηριακών δοκιμών από την άποψη της σωστής λειτουργίας του εργαστηριακού εξοπλισμού. Για την εξασφάλιση αυτών των απαιτήσεων συντάσσουμε πίνακα εργαστηριακού εξοπλισμού όπου περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες διακρίβωσης τα χρησιμοποιούμενα εξωτερικά εργαστήρια, την αναφορά στα πιστοποιητικά ελέγχου, η συχνότητα διακρίβωσης και οι εσωτερικές διακριβώσεις.

Τα αποτελέσματα των εσωτερικών διακριβώσεων καθώς και τα πιστοποιητικά ελέγχου των εξωτερικών διαπιστευμένων εργαστηρίων τηρούνται σε συμβατικό αρχείο και ενημερώνεται ο πίνακας για την επόμενη ημερομηνία διακρίβωσης.

Η συντήρηση του εξοπλισμού γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας και καταλληλότητας για την εκτέλεση δοκιμών σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή πρότυπα.

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η διασφάλιση της ποιότητας των εργαστηριακών δοκιμών από την άποψη της σωστής λειτουργίας του εργαστηριακού εξοπλισμού. Για την εξασφάλιση αυτών των απαιτήσεων συντάσσουμε πίνακα εργαστηριακού εξοπλισμού όπου περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες διακρίβωσης τα χρησιμοποιούμενα εξωτερικά εργαστήρια, την αναφορά στα πιστοποιητικά ελέγχου, η συχνότητα διακρίβωσης και οι εσωτερικές διακριβώσεις.

Τα αποτελέσματα των εσωτερικών διακριβώσεων καθώς και τα πιστοποιητικά ελέγχου των εξωτερικών διαπιστευμένων εργαστηρίων τηρούνται σε συμβατικό αρχείο και ενημερώνεται ο πίνακας για την επόμενη ημερομηνία διακρίβωσης.

info@lithologic.gr

2421 31 2332 - 6972 927 195

Σταθερό

2421 31 2332

Κινητό

6972 927 195

info@lithologic.gr