ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Με έδρα το Βόλο Μαγνησίας, η μελετητική ομάδα του LithoLogic CL αναλαμβάνει την περαίωση Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών.

Όλες οι εργασίες μας παρέχονται σε πολύ προσιτές τιμές και με επιστημονική υπευθυνότητα.

Αναλαμβάνουμε ή συμμετέχουμε σε μελετητικές ομάδες σχετικά με υδρογεωλογικές μελέτες και έρευνες

 • Καταγραφής Σημείων Εμφάνισης Νερού
 • Υδρογεωλογικές Τομές
 • Μετρήσεις Στάθμης
 • Μετρήσεις Παροχής
 • Προγραμματισμός, Εκτέλεση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Ιχνηθετήσεων
 • Ερευνητικές, Υδρογεωτρήσεις
 • Δοκιμαστικές Αντλήσεις

Με έδρα το Βόλο Μαγνησίας, η μελετητική ομάδα του LithoLogic CL αναλαμβάνει την περαίωση Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών.

Όλες οι εργασίες μας παρέχονται σε πολύ προσιτές τιμές και με επιστημονική υπευθυνότητα.

Αναλαμβάνουμε ή συμμετέχουμε σε μελετητικές ομάδες σχετικά με υδρογεωλογικές μελέτες και έρευνες

 • Καταγραφής Σημείων Εμφάνισης Νερού
 • Υδρογεωλογικές Τομές
 • Μετρήσεις Στάθμης
 • Μετρήσεις Παροχής
 • Προγραμματισμός, Εκτέλεση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Ιχνηθετήσεων
 • Ερευνητικές, Υδρογεωτρήσεις
 • Δοκιμαστικές Αντλήσεις
Image
Διαδικασίες έκδοσης αδειών υδρογεωτρήσεων:

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη, αδειοδότηση και γενική επίβλεψη σε έργα υδρογεωτρήσεων. Έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ειδικές απαιτήσεις ποικιλομορφίας και όγκου εργασιών κάθε μελέτης, παρέχοντας υπεύθυνα εξειδικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη (ιδιώτη, ιδιωτικού ή δημοσίου φορέα) και σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.

Στόχος μας είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών υψηλού επιπέδου, με την τήρηση των κανονισμών που ισχύουν για την άριστη διεκπεραίωση του έργου. Βασική μας μέριμνα είναι η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του πελάτη με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Διαδικασίες έκδοσης αδειών υδρογεωτρήσεων:

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη, αδειοδότηση και γενική επίβλεψη σε έργα υδρογεωτρήσεων. Έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ειδικές απαιτήσεις ποικιλομορφίας και όγκου εργασιών κάθε μελέτης, παρέχοντας υπεύθυνα εξειδικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη (ιδιώτη, ιδιωτικού ή δημοσίου φορέα) και σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.

Στόχος μας είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών υψηλού επιπέδου, με την τήρηση των κανονισμών που ισχύουν για την άριστη διεκπεραίωση του έργου. Βασική μας μέριμνα είναι η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του πελάτη με το μικρότερο δυνατό κόστος.

info@lithologic.gr

2421 31 2332 - 6972 927 195

Σταθερό

2421 31 2332

Κινητό

6972 927 195

info@lithologic.gr